מו״פ‏ > ‏

אריזה

פלסטיקס אפ™
מובילה חדשנות בתחום האריזה:
  • פיתוח פורמולציות ומבנה שכבות
  • חדירות סלקטיבית
  • הדבקה, הלחמה ואטימה
  • מבנים רב שכבתיים בירעות ובלוחות